Przejdź do treści

OPS Włochy

  • Zwiększ rozmiar tekstu
  • Normalny rozmiar tekstu
  • Zmniejsz rozmiar tekstu

fundusze europejskie

flaga

Mazowsze

logo unia

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Strona główna

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jej zawartością. Znajdziecie tutaj Państwo informacje dotyczące:

Pomocy Społecznej, bieżących działań podejmowanych przez Ośrodek, najważniejsze akty prawne, wykaz oraz adresy placówek udzielających Pomocy na terenie m. st. Warszawy. Celem działania OPS jest zgodnie z zapisem w Statucie, rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.

Widok budynku - siedziby Ośrodka


Godziny pracy Ośrodka

od poniedziałku do piątku 
w godzinach: 8.00 - 16.00

Kasa czynna w godzinach:

w poniedziałek 13.00 - 15.00
wtorek - czwartek 10.00 - 13.00

 


O Nas:

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Wykonując swoje zadania i w ramach swoich kompetencji placówka współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, wolontariuszami i innymi.

Grafika ozdobna

Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony w 1994 r. Uchwałą Nr 62/VI/94 Rady Gminy Warszawa-Włochy z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Warszawa-Włochy pn. Społeczny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gminie Warszawa-Włochy. Swoją działalność rozpoczął od 1 stycznia 1995r.

Grafika ozdobna

Zadania Ośrodka określa Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady Miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku - (PDF 145 KB) w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m. st. Warszawy.

Grafika ozdobna

 

Nasze placówki:


 

 

Dzienny Dom Pomocy

 

 

Dzienny Dom Pomocy

 

 

Dział Pomocy Specjalistycznej

Dzienny Dom Pomocy na ulicy Robotniczej 15 Dzienny Dom pomocy na ulicy - Potrzebna 15 Dział Pomocy Społecznej - ulica Czereśniowa 118
ul. Robotnicza 15 ul. Potrzebna 10 ul. Czereśniowa 118

 


Serwis internetowy Urzędu Dzielnicy Włochy miasta stłecznego Warszawy Biuletyn Informacji Publicznej OPS dzielnicy Włochy Elektroniczna platforma usług administracji publicznej logo zaloguj i pomagaj seniorom