Ankieta Rekrutacyjna

Plik (441 Kb) w formacie PDF.Jeśli nie możesz otworzyć pliku, pobierz darmowy program Adobe Acrobat Reader.  pobierz programCelem Projektu jest wsparcie i podniesienie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, zwiększające ich dostęp do otwartego rynku pracy. Wśród celów szczegółowych należy m. in. wymienić:

• zdobycie przez osoby niepełnosprawne umiejętności efektywnego poruszania się po otwartym rynku pracy,
• rozwój umiejętności psychospołecznych w tym podniesienie samooceny i motywacji do podjęcia pracy,
• nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach.
• wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia poprzez organizację staży zawodowych,
• organizacja kampanii promocyjno-informacyjnej mającej na celu zachęcenie lokalnych pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych.


Planowany czas realizacji Projektu to sierpień 2008 – grudzień 2009 roku.
Uczestnicy Projektu będą rekrutowani w 4 grupach po 10 osób każda.

Pierwszym etapem rekrutacji uczestników będzie wypełnienie ankiety rekrutacyjnej.
Drugim, indywidualne spotkania służące pogłębieniu informacji o kandydatach: posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, oczekiwania związane z uczestnictwem w Projekcie, motywację, cechy osobowościowe, zainteresowania i preferencje zawodowe oraz występujące ograniczenia zdrowotne.

Spotkania rekrutacyjne będą prowadzone przez kierownika Projektu, psychologa i doradcę zawodowego. Z osobami zakwalifikowanymi zostaną podpisane oświadczenia o uczestnictwie w Projekcie. Zostanie również przygotowana lista rezerwowa uczestników.
Copyright 2008 © OPS WŁOCHY. Wszystkie prawa zastrzeżone. www.opswlochy.waw.pl