Ankieta Rekrutacyjna

Plik (441 Kb) w formacie PDF.Jeśli nie możesz otworzyć pliku, pobierz darmowy program Adobe Acrobat Reader.  pobierz programWarsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
Warsztaty będą realizowane w czterech dwumiesięcznych cyklach i obejmować będą zajęcia dla każdej z grup w zakresie:

1. umiejętności psychospołecznych
(32 godz.), których celem będzie rozwój umiejętności komunikacyjnych, podniesienie poziomu samooceny, przełamanie poczucia bezradności, zwiększenie motywacji do podjęcia pracy,

2. doradztwa zawodowego
(32 godz.), służące przekazaniu wiedzy na temat rynku pracy, przygotowaniu do poszukiwania pracy i kontaktu z pracodawcami,

3. obsługi programów komputerowych
(32 godz.), prowadzone w podziale na dwie mniejsze, pięcioosobowe grupy, zapewniające każdemu uczestnikowi indywidualne stanowisko komputerowe,

4. prawa pracy
(8 godz.), przybliżające zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych,

5. symulacji rozmów kwalifikacyjnych
(8 godz.), prowadzone przez specjalistę ds. rekrutacji.Wsparcie psychologiczne

Nastawione będzie na analizę i przezwyciężenie osobistych deficytów i barier związanych z aktywnością społeczną i zawodową. Wsparcie prowadzone będzie w formie indywidualnych konsultacji. Każdego z uczestników obejmą 2 godziny konsultacji.


Indywidualne Plany Działania

Zostaną przygotowane w trakcie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. Będą obejmować badanie preferencji zawodowych z wykorzystaniem testu oraz plan rozwoju zawodowego w tym diagnozę potrzeb szkoleniowych oraz określenie potencjalnych miejsc stażu. Każdego z uczestników obejmą 3 godziny konsultacji.


Szkolenia zawodowe

Ich celem będzie podniesienie lub nabycie przez osoby niepełnosprawne kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na rynku pracy i zwiększających ich szanse na zatrudnienie. Podczas szkolenia uczestnicy będą otrzymywać stypendium w wysokości 4,00 zł brutto za godzinę


Staże zawodowe

Trzymiesięczne staże zostaną zorganizowane dla 20 osób, które będą otrzymywać w tym okresie stypendium w wysokości równej kwocie minimalnego wynagrodzenia. Kryterium doboru będzie stanowić zbieżność Indywidualnego Planu Działania uczestników, a pozyskanymi ofertami staży.


Pośrednictwo pracy

Zadaniem pośrednika pracy będzie nawiązywanie kontaktów z pracodawcami w celu pozyskiwania ofert staży i ofert pracy, pomoc uczestnikom w wyszukiwaniu ofert pracy ze szczególnym uwzględnieniem internetu, wsparcie w kontaktach z pracodawcami, biurami pośrednictwa pracy i Urzędem Pracy. Każdego z uczestników obejmie 10 godzin indywidualnych konsultacji z pośrednikiem pracy.


Akcja promocyjno-informacyjna dla pracodawców

Będzie obejmować organizację 3 spotkań informacyjno-promocyjnych dla przedstawicieli lokalnego rynku pracy, w ramach których zostaną przekazane informacje o Projekcie a także możliwościach i zasadach przyjmowania na staż i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dodatkowym wsparciem osób niepełnosprawnych będzie zwiększenie ich mobilności poprzez sfinansowanie biletów komunikacji miejskiej przez okres uczestniczenia w warsztatach, w szkoleniach zawodowych, w trakcie staży oraz w trakcie poszukiwania pracy monitorowanego przez pośrednika pracy.

Copyright 2008 © OPS WŁOCHY. Wszystkie prawa zastrzeżone. www.opswlochy.waw.pl